GDPR


Politica de confiden?ialitate ?i protec?ia datelor cu caracter personal (GDPR) pentru website-ul nostru

La service-centre.ro, ne lu?m în serios responsabilitatea de a proteja ?i de a respecta confiden?ialitatea datelor dumneavoastr? personale. Aceast? politic? de confiden?ialitate descrie modul în care colect?m, utiliz?m ?i partaj?m datele dumneavoastr? personale atunci când accesa?i sau utiliza?i website-ul nostru ?i serviciile noastre.

Informa?ii colectate

Colect?m informa?ii despre dumneavoastr? atunci când ne furniza?i aceste informa?ii prin intermediul website-ului nostru. De exemplu, atunci când v? înregistra?i pentru a primi nout??ile noastre sau atunci când completa?i un formular de contact. Informa?iile pe care le colect?m pot include numele dumneavoastr?, adresa de email, num?rul de telefon ?i informa?iile de plat?.

Utilizarea informa?iilor

Utiliz?m informa?iile pe care le colect?m în scopuri precum:

oferirea ?i îmbun?t??irea serviciilor noastre;
personalizarea experien?ei dumneavoastr? pe website-ul nostru;
comunicarea cu dumneavoastr? prin email, telefon sau alte mijloace;
realizarea de analize ?i cercet?ri pentru a în?elege cum sunt utilizate serviciile noastre.


Partajarea informa?iilor

Nu vindem informa?iile dumneavoastr? personale c?tre ter?i. Pot fi îns? situa?ii în care partaj?m anumite informa?ii cu partenerii no?tri de afaceri sau cu alte companii care ne ofer? servicii pentru a ne ajuta în activitatea noastr?. De exemplu, putem folosi serviciile unei companii pentru a ne ajuta s? trimitem emailuri sau s? proces?m pl??i. Aceste companii sunt obligate s? respecte confiden?ialitatea ?i s? utilizeze informa?iile doar în scopul pentru care au fost furnizate.

Securitatea informa?iilor

Dac? alege?i s? ne furniza?i informa?ii personale, este posibil s? le transfer?m ?i s? le stoc?m într-o ?ar? diferit? de ?ara în care v-a?i aflat la momentul respectiv.

V? vom proteja informa?iile personale în conformitate cu aceast? politic? de confiden?ialitate indiferent de locul în care sunt transferate sau stocate.

Modific?ri ale politicii noastre de confiden?ialitate

Ne rezerv?m dreptul de a actualiza periodic aceast? politic? de confiden?ialitate. Orice modificare va fi publicat? pe acest website ?i, dac? este cazul, v? vom notifica prin email. V? recomand?m s? consulta?i periodic aceast? pagin? pentru a v? p?stra la curent cu ultima versiune a politicii noastre.

Accesarea, modificarea sau ?tergerea informa?iilor dumneavoastr? personale

Ave?i dreptul de a solicita accesul la informa?iile personale pe care le de?inem despre dumneavoastr?, de a le actualiza sau de a le ?terge. Dac? dori?i s? exercita?i aceste drepturi, v? rug?m s? ne contacta?i prin intermediul datelor de contact men?ionate mai jos.

Contact

Dac? ave?i întreb?ri sau nel?muriri cu privire la aceast? politic? de confiden?ialitate, v? rug?m s? ne contacta?i prin intermediul datelor de contact men?ionate mai jos:

www.service-centre.ro
office@service-centre.ro
0766839430Service Centre

Service iPhone, iPad & Watch

Calea Victoriei 91-93
Sector 1, Bucuresti

Program:
L-V: 10:00 - 18:00
Sambata: Inchis

Articole recomandate

Vezi galeria de produseSOL
SOL


In perioada 12.08.2023 - 15.08.2023 suntem in concediu